Website Concept, Branding, Logo Design, Web Design, Website, Social Media Promotions - by MistAllianz

Mojevylety.cz

Oblast Vídně má výhodnou polohu a díky tomu je zde osídlení již od mladší doby kamenné. Název města pochází z názvu keltské osady Vedunia (v překladu „lesní potok“). Vídeň se stala hlavním městem Rakous již roku 1155. V minulosti šlo o rezidenční město císařů. Celkově to byla jedna z hlavních evropských velmocí, obzvlášť během Napoleonských válek. Vídeň byla nepříznivě zasažena rozpadem Rakouska-Uherska (1918). V době, kdy bylo Rakousko připojené k Německu, ztratila Vídeň pozici hlavního města. Znovu ji získala roku 1945. Město se začalo prudce rozvíjet od 70. let a rozvíjí se dodneška.

Visit Website

Technologies Used

HTML CSS Javascript jQuery PHP MySQL Wordpress