Website Concept, Branding, Logo Design, Web Design, Website, Social Media Promotions - by MistAllianz

NizkyTarif.Net

Budete-li se zajímat o nízké tarify, setkáte se také se zkratkou HDO, která znamená „hromadné dálkové ovládání“. Díky souboru technických prostředků spadajících do HDO je možné využívat nízký tarif. Do těchto technických prostředků patří vysílače, přijímače, centrální automatika atd. Udávají povely pro přepínání tarifů podle času. Aby bylo možné zajistit přepínání mezi jednotlivými tarify, je nutné, aby spotřebiče byly zapojené na zvláštní okruh.

Visit Website

Technologies Used

HTML CSS Javascript jQuery PHP MySQL Wordpress